Kategorier
Fasad

Fasadrenovering i Stockholm – så lyckas ni

Är ni en BRF eller fastighetsägare i Stockholm som behöver hjälp med fasadrenovering? Här är några användbara tips på hur ni hittar rätt hantverkare och firma.

Fasaden är enormt viktig för fastigheten då den skyddar huset mot fukt, kyla och hetta. Till fasaden brukar också fönster och tak räknas och vid en fasadrenovering är det inte ovanligt att man ser över samtliga ytskikt. Det gör en fasadrenovering till ett omfattande renoveringsprojekt som kräver mycket planering. Framförallt gäller det att hitta rätt hantverkare.

Det finns företag som är specialiserade på fasadrenovering och projektering. De kan hjälpa till med planering, ta in offerter och hitta rätt hantverkare och underleverantörer. Men de kan också hålla i hela projektet och löpande göra kontroller för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. Inte sällan genom att ta in en oberoende besiktningsman.

Så mycket kostar en fasadrenovering i Stockholm

Väder och vind sliter hårt på en fasad och det är viktigt att man renoverar fasaden när det behövs för att inte fukt ska tränga in och orsaka skador. En putsad fasad behöver renoveras ungefär vart femtionde till sjuttionde år. I de fall som man tidigare har slarvat med fasadrenoveringen kan den behöva renoveras tidigare. Det är därför det är så viktigt att man anlitar rätt hantverkare när man ska renovera en fasad.

Hur mycket en fasadrenovering i Stockholm kostar beror på hur stor fastigheten är och om man även vill renovera fönstren och lägga om taket. Men man ska inte bara se det som en utgift då en fasad som renoverats korrekt också höjer värdet på fastigheten. Det bästa brukar vara att ta hjälp av en utomstående projektledare som har stor erfarenhet av fasadrenovering.
De vet vilka firmor som är seriösa och kan enkelt bedöma om de offerter man tar in är realistiska.

Ta reda på mer här: fasadrenoveringstockholm.net.

Kategorier
Asbestsanering

Asbestsanering utan risk i Stockholm

Asbest består av små fibrer som när de lösgörs är skadliga att inandas. I Stockholm finns det därför företag som specialiserat sig på riskfri asbestsanering.

I början av 1930-talet så var Sverige ett fattigt land i en svår ekonomisk kris och människor var trångbodda. Regeringen lanserade då ett krisbekämpningsprogram med åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet. Resultatet blev att det under de kommande tjugo åren byggdes en mängd nya bostäder. Man byggde ljust och luftigt och använde moderna byggmaterial. Ett av de material som användes var asbest.

Materialet hade många fördelar och kunde användas inne i lägenheterna, bland annat som ljudisolering, lim och rörfog. Men det lättarbetade och billiga materialet användes också till att klä fasader och lägga på tak. Så småningom upptäckte man att de som arbetat med asbest drabbades av skador och sjukdomar i lungor och luftvägar. Detta ledde till att man i Sverige förbjöd användningen av materialet år 1975. Nu återstod problemet med saneringen av redan befintlig asbest.

Numera regleras asbestsanering av i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) regleras yrkesmässig hantering och sanering av asbest. Eftersom materialet kan vara svårt att upptäcka så bör man låta en saneringsfirma göra provtagning innan man påbörjar ett rivnings- eller renoveringsarbete i en äldre fastighet. Om man upptäcker asbest så krävs det att man vidtar speciella skyddsåtgärder, använder skyddsutrustning och har utbildning för att hantera materialet.

För att få arbeta med asbest eller asbesthaltiga material krävs dessutom tillstånd från Arbetsmiljöverket. När man anlitar ett företag som specialiserat sig på asbestsanering i Stockholm kan man känna sig trygg med att hanteringen sker på rätt sätt. Inga skadliga asbestfibrer når ut i luften eller närmiljön. Det asbesthaltiga materialet som blir över från arbetet transporteras till deponi i förslutna emballage och arbetsområdet rengörs. Därefter kan det resterande renoverings- eller rivningsarbetet börja!

Hitta rätt firma för att hjälpa dig med sanering på asbestsaneringstockholm.nu.

Kategorier
Kök

Hög nöjdhetsfaktor med platsbyggt kök i Stockholm

Planerar man att skaffa ett platsbyggt kök i Stockholm kan man behöva hjälp. Planering är ett, hitta rätt byggföretag ett annat. Material och färger? Givetvis.

Varför nöja sig med något halvdant när man kan få det bästa? De flesta kanske tvekar mest för att projektet är nytt och kan verka lite överväldigande. Man beställer inte ett platsbyggt kök varje dag, eller ens varannan. När det är dags måste det bli bra och det behöver både se ut som visionen och fungera praktiskt. Det blir både roligt och snyggt med ett unikt och platsbyggt kök.

Den som någon gång har köpt och flyttat till äldre hus vet antagligen. Det väntar överraskningar av alla de slag. Glada och mindre glada men allt går ju att lösa. Ett platsbyggt kök i Stockholm är inte ett projekt man vill eller kan ta sig an på egen hand förstås. För att allt ska bli som man tänkt och fungera som man tänkt dessutom behöver man lite experthjälp. Förvånad blir man antagligen flera gånger under resan.

Planera för ett platsbyggt kök i Stockholm

Alla resor, oavsett hur långa, börjar med ett första steg. I detta fallet kallas steget planering. Vad vill man ha? Vad är nödvändigt i köket som ska byggas och vad är nödvändigt fast inte? Troligen önskar man diskho, spis och liknande trivialiteter. Kyl och frys, rentav. Arbetsbänkar och gott om eluttag och förvaringsutrymme. Alla kök har inte matplats men behöver man en sådan måste förstås också den planeras noga.

En konsultfirma kan ge ovärderlig hjälp här. När planeringen är klar tar de kontakt med ett byggbolag med rätt kompetens och inställning. Med ytterligare en partner med i planeringen av ett platsbyggt kök i Stockholm har man samlat ännu mer kompetens och kunskaper och kanske rum för fler vilda idéer. Material och färger och sedan kan bygget dra igång.

Kategorier
Okategoriserade

Heta Arbeten kurs – trygga arbetsplatser

Vissa yrken kräver speciella kunskaper – bortsett från att man har utbildning inom exempelvis svetsning, inom rörläggning och inom exempelvis slipning, borrning och skärarbeten så kan dessa yrken även komma att kräva annan kompetens.

Gemensamt för dessa är nämligen att de kan komma att orsaka en brand genom den hetta arbetsuppgifterna genererar – eller som en följd av den miljö de ibland utförs i. En gnista i samband med svetsning kan innebära att en brand uppstår.

Viktigt är därför att man också är medveten om hur man A) kan förebygga en brand i dessa sammanhang och B) hur man släcker en sådan om den ändå skulle uppstå. Utöver detta så finns det även exempelvis ett värde i att personer i omgivningen kan – och har rätt kunskap – för att agera brandskyddsansvarig. All detta leder oss till en Heta Arbeten kurs och vikten av att delta och få ett godkännande vid en sådan.

Heta arbeten kräver speciell kunskap

Alla de yrken vi ovan nämnt räknas som Heta Arbeten sett till att det kan handla om situationer som kan – vid fel hantering – kan innebära att det börjar brinna. Att ha rätt utbildning är därför viktigt och deltar man vid en Heta Arbeten kurs så får man den kunskapen – och samtidigt också ett certifikat, giltigt i fem år, som styrker detta.

Heta arbeten kräver, helt enkelt, unika kunskaper om hur man ska agera i samband med arbeten med öppen låga, där gnistor finns eller där exempelvis olika material kan fatta eld genom hetta.

Man får kunskap om vilka risker som finns och hur man kan agera för att förebygga dessa – och man får praktiskt träning på hur man ska släcka en eld på ett effektivt och säkert sätt. En heta arbeten kurs kostar inte många kronor att delta vid och det handlar om ett absolut måste i dessa sammanhang. Inget certifikat för heta arbeten – inget jobb!