Kategorier
Okategoriserade

Heta Arbeten kurs – trygga arbetsplatser

Vissa yrken kräver speciella kunskaper – bortsett från att man har utbildning inom exempelvis svetsning, inom rörläggning och inom exempelvis slipning, borrning och skärarbeten så kan dessa yrken även komma att kräva annan kompetens.

Gemensamt för dessa är nämligen att de kan komma att orsaka en brand genom den hetta arbetsuppgifterna genererar – eller som en följd av den miljö de ibland utförs i. En gnista i samband med svetsning kan innebära att en brand uppstår.

Viktigt är därför att man också är medveten om hur man A) kan förebygga en brand i dessa sammanhang och B) hur man släcker en sådan om den ändå skulle uppstå. Utöver detta så finns det även exempelvis ett värde i att personer i omgivningen kan – och har rätt kunskap – för att agera brandskyddsansvarig. All detta leder oss till en Heta Arbeten kurs och vikten av att delta och få ett godkännande vid en sådan.

Heta arbeten kräver speciell kunskap

Alla de yrken vi ovan nämnt räknas som Heta Arbeten sett till att det kan handla om situationer som kan – vid fel hantering – kan innebära att det börjar brinna. Att ha rätt utbildning är därför viktigt och deltar man vid en Heta Arbeten kurs så får man den kunskapen – och samtidigt också ett certifikat, giltigt i fem år, som styrker detta.

Heta arbeten kräver, helt enkelt, unika kunskaper om hur man ska agera i samband med arbeten med öppen låga, där gnistor finns eller där exempelvis olika material kan fatta eld genom hetta.

Man får kunskap om vilka risker som finns och hur man kan agera för att förebygga dessa – och man får praktiskt träning på hur man ska släcka en eld på ett effektivt och säkert sätt. En heta arbeten kurs kostar inte många kronor att delta vid och det handlar om ett absolut måste i dessa sammanhang. Inget certifikat för heta arbeten – inget jobb!