Kategorier
Asbestsanering

Asbestsanering utan risk i Stockholm

Asbest består av små fibrer som när de lösgörs är skadliga att inandas. I Stockholm finns det därför företag som specialiserat sig på riskfri asbestsanering.

I början av 1930-talet så var Sverige ett fattigt land i en svår ekonomisk kris och människor var trångbodda. Regeringen lanserade då ett krisbekämpningsprogram med åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet. Resultatet blev att det under de kommande tjugo åren byggdes en mängd nya bostäder. Man byggde ljust och luftigt och använde moderna byggmaterial. Ett av de material som användes var asbest.

Materialet hade många fördelar och kunde användas inne i lägenheterna, bland annat som ljudisolering, lim och rörfog. Men det lättarbetade och billiga materialet användes också till att klä fasader och lägga på tak. Så småningom upptäckte man att de som arbetat med asbest drabbades av skador och sjukdomar i lungor och luftvägar. Detta ledde till att man i Sverige förbjöd användningen av materialet år 1975. Nu återstod problemet med saneringen av redan befintlig asbest.

Numera regleras asbestsanering av i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) regleras yrkesmässig hantering och sanering av asbest. Eftersom materialet kan vara svårt att upptäcka så bör man låta en saneringsfirma göra provtagning innan man påbörjar ett rivnings- eller renoveringsarbete i en äldre fastighet. Om man upptäcker asbest så krävs det att man vidtar speciella skyddsåtgärder, använder skyddsutrustning och har utbildning för att hantera materialet.

För att få arbeta med asbest eller asbesthaltiga material krävs dessutom tillstånd från Arbetsmiljöverket. När man anlitar ett företag som specialiserat sig på asbestsanering i Stockholm kan man känna sig trygg med att hanteringen sker på rätt sätt. Inga skadliga asbestfibrer når ut i luften eller närmiljön. Det asbesthaltiga materialet som blir över från arbetet transporteras till deponi i förslutna emballage och arbetsområdet rengörs. Därefter kan det resterande renoverings- eller rivningsarbetet börja!

Hitta rätt firma för att hjälpa dig med sanering på asbestsaneringstockholm.nu.