Kategorier
Fasad

Fasadrenovering i Stockholm – så lyckas ni

Är ni en BRF eller fastighetsägare i Stockholm som behöver hjälp med fasadrenovering? Här är några användbara tips på hur ni hittar rätt hantverkare och firma.

Fasaden är enormt viktig för fastigheten då den skyddar huset mot fukt, kyla och hetta. Till fasaden brukar också fönster och tak räknas och vid en fasadrenovering är det inte ovanligt att man ser över samtliga ytskikt. Det gör en fasadrenovering till ett omfattande renoveringsprojekt som kräver mycket planering. Framförallt gäller det att hitta rätt hantverkare.

Det finns företag som är specialiserade på fasadrenovering och projektering. De kan hjälpa till med planering, ta in offerter och hitta rätt hantverkare och underleverantörer. Men de kan också hålla i hela projektet och löpande göra kontroller för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. Inte sällan genom att ta in en oberoende besiktningsman.

Så mycket kostar en fasadrenovering i Stockholm

Väder och vind sliter hårt på en fasad och det är viktigt att man renoverar fasaden när det behövs för att inte fukt ska tränga in och orsaka skador. En putsad fasad behöver renoveras ungefär vart femtionde till sjuttionde år. I de fall som man tidigare har slarvat med fasadrenoveringen kan den behöva renoveras tidigare. Det är därför det är så viktigt att man anlitar rätt hantverkare när man ska renovera en fasad.

Hur mycket en fasadrenovering i Stockholm kostar beror på hur stor fastigheten är och om man även vill renovera fönstren och lägga om taket. Men man ska inte bara se det som en utgift då en fasad som renoverats korrekt också höjer värdet på fastigheten. Det bästa brukar vara att ta hjälp av en utomstående projektledare som har stor erfarenhet av fasadrenovering.
De vet vilka firmor som är seriösa och kan enkelt bedöma om de offerter man tar in är realistiska.

Ta reda på mer här: fasadrenoveringstockholm.net.