Kategorier
Okategoriserade

Lastväxlarflak – investera i en flexibel lösning

Företag inom transport, bygg, sjöfart, frakt eller avfall kommer alltid att vara beroende av att ha rätt typ av fordon inom sina verksamheter. Man ska dels kunna frakta gods av olika slag – och dels också ha en möjlighet att enkelt och smidigt kunna lasta i- och ur sina lastbilar.

 Detta ska emellertid också ställas mot det uppenbara problemet som ligger i att lastbilar och andra fordon kostar enorma summor att köpa in. Företag som vill växa och bli större genom att ta sig an större uppdrag kan riskera att skuldsätta sig rejält – och ha en lång återbetalningstid – om man, så att säga, gapar efter för mycket. 

Fler företag väljer lastväxlarflak 

Därför ser man också att många företag inom dessa branscher istället väljer en annan lösning där man investerar i lastväxlarflak snarare än dyra fordon. Lastväxlarflak kan nämligen anpassas utifrån den last man hanterar. Har du ett byggföretag där du dagligen A) kör en massa skrot och bråte och B) transporterar olika maskiner så kommer du inte att behöva olika fordon för detta. Det du behöver är två olika typer av lastväxlarflak – och en lastbil. 

Skulle du ha behov av att kunna transportera även andra saker så finns det också andra typer av lastväxlarflak att köpa. Detta ger dig en organisk tillväxt där du hela tiden kan växa i ett tempo som din egen plånbok klarar av. På köpet så får du också en flexibilitet som inte kan erbjudas av exempelvis inköp av nya fordon. 

Lastväxlarflak – snabba växlingar 

Smidigheten som finns i lastväxlarflak är, utöver den lägre kostnaden och utöver flexibiliteten, den stora anledningen till varför så många företag idag väljer alternativet i fråga. Det handlar nämligen om att man genom att använda sig av lastväxlarflak kan kapa åtskilliga timmars dötid. 

Hur lång tid tar det att packa i ett släp – och hur många timmar lägger ni på att packa ut detsamma då transporten väl har ägt rum? En lastbil som står still är en lastbil som bara kostar pengar. Har man lastväxlarflak så byter man bara dessa på ett sätt där inga exempelvis kranar krävs. Allt sker med en lastväxlare och detta gör att man kan spara enormt mycket tid. 

Det går att jämföra med ett lag i stafett. Det lag som springer fortast är sällan de som vinner – det handlar om det lag som har smidigast växlingar. Tappar man pinnen så vinner man aldrig, eller hur? Lastväxlarflak borgar alltid för snabba, sömlösa övergångar där man som företag kan skapa en både säker, lukrativ och effektiv verksamhet. 

Tillverkning av lastväxlarflak – hur ser era behov ut? 

En annan stor fördel med lastväxlarflak handlar om att dessa kan utformas efter behov. Vi har tidigare nämnt att man kan frakta alla typer av gods och all typ av utrustning. Det innebär också att du kan utforma lastväxlarflak utifrån hur dina behov ser ut. Ska det vara en glider eller tipp? Hur pass stort ska flaket vara – och hur djupt? Ska det finnas tak eller ett öppet flak lösningen för dig?

 Väljer du rätt tillverkare av lastväxlarflak så kan en lösning skräddarsys utifrån krav, behov och önskemål – givetvis också inom rimliga gränser och där det skapas med en tanke på säkerhet och där gängse protokoll och säkerhetsföreskrifter följs i samband med tillverkningen. Rätt tillverkare kan göra skillnad även sett till möjligheten att skala upp och skala ner. Dina behov kan förändras och genom att ha en tillverkare med högre kapacitet så kan också ditt lastväxlarflak modifieras i framtiden för att möta nya utmaningar och för att klara nya behov. 

Kort sagt: ta dig tid att välja rätt leverantör och tillverkare av lastväxlarflak – och sikta alltid på ett långsiktigt samarbete och en relation för framtiden.